Vacancies


कृषि विकास बैंक लि. का अनलाईन आवेदकहरुलाई सूचना:


 यस बैंक द्वारा मिति २०७९/०३/२४ मा प्रकाशित विज्ञापनको  अन्तिम दिन सम्म रित पूर्वक प्राप्त भएका आवेदनको Veirfication कार्य भई रहेको व्यहोरा जानकरी गराईन्छ  । यस सम्वन्धी थप जानकारीका लागि सम्पर्कः 9851240042, 9851063051, 9841363886, 9841926627,  9851130253, 9841506899, 9846757994 सम्पर्क गर्न हुन समेत अनुरोध छ ।

-कृषि विकास बैंक लि.

जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग

मुख्य कार्यालय काठमान्डौ ।