Vacancies


कृषि विकास बैंक लि. का अनलाईन आवेदकहरुलाई सूचना:


आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ को लागि कषि विकास बैक लिमिटेडबाट भएको खुला तथा समावेशी परीक्षाको परीक्षा मिति प्रकाशित भई सकेको सन्दर्भमा उक्त विज्ञापनमा परीक्षा फारम भर्नु भएका  स्वीकृत नामावली अनुसारका परीक्षार्थिले प्रवेश पत्र लिनको लागी साविककै Username र Password प्रयोग गरी प्रवेश पत्र Download Admit Card बाट Download गर्न सक्नुहुनेछ ।

यस सम्वन्धी थप जानकारीका लागि सम्पर्कः 9851240042, 9851063051, 9841363886, 9841926627,  9851130253, 9841506899, 9846757994 सम्पर्क गर्न हुन समेत अनुरोध छ ।

-कृषि विकास बैंक लि.

जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग

मुख्य कार्यालय काठमान्डौ

फोन नम्बर ०१-४२१९२४१ ।