Vacancies


Online दरखास्त आवेदन फाराम भर्नु भएका उम्मेदवारहरुकाे स्वीकृत नामावली तथा परीक्षा कार्यक्रम लगायतका सुचनाहरु यस बै‌ककाे Website मा हेर्नु हुन र आ-आफ्नाे प्रवेश पत्र print गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ ।

 

 

  कृषि बिकास बैंक लिमिटेड

 

जनशक्ती ब्यवस्थापन विभाग

फोन नं. ०१-४२१९२४१ वा बैंकको एक्स्टेन्सन नं. १३०१,१३०२,१३०५,१३०८,१३१०,१३१६,१३१७ र १३१८

मोवाईल नं. ९८५७०३३१६३, ९८५१२४००४२, ९८४१८२०७२४, ९८५१०६३०५१